Contact - Home

 

 

Enkel voor de medewerkers      

www.joetzmonitoren.be    

JOETZ is een heel jaar in beweging.
B
elangrijke data voor medewerkers (2013-2014)

  • De topmaanden zijn juli en augustus. Alle hens aan dek bij JOETZ! De speelpleinen en vakanties moeten bemand worden. Elke monitor begeleidt minstens één periode op het speelplein of een verblijfsvakantie.

  • Op evenementen en optochten vrolijken de monitors van JOETZ de boel op.  Vaak steken zij er ook de handen uit de mouwen.

  • Met onze educatieve projecten bereiken we de kinderen van de basisscholen van de provincie Antwerpen.  Zo leerden al duizenden kleuters fietsen, dankzij het “Kleuterfietsproject”. Met het project “Gek van lawaai!” maken we leerlingen van het 5de en 6de leerjaar bewust van welke schade teveel decibels kunnen toebrengen.
    Met het spraakmakende project "In Your Face" bereiken we nu ook de 5de  en 6de  leerjaren van het middelbaar en studenten van het voortgezet onderwijs.

  • Van januari tot de paasvakantie worden verschillende cursusweekends georganiseerd. De eerstejaarsmonitors ontmoeten in de weekends afwisselend tweedejaarsmonitors, gebrevetteerden en hoofdmonitors. Na de paasvakantie volgt nog een weekend waarin alle monitors samen zijn.

  • Tijdens de krokusvakantie bieden we de cursus “Animator in het jeugdwerk” aan voor jongeren die zich tijdens de weekends niet kunnen vrijmaken door verplichtingen voor het verenigingsleven of werk.

  • Tijdens de paasvakantie lopen de eerstejaarsmonitors stage op het speelplein. De monitors van JOETZ die de knepen van het vak al kennen, begeleiden op de speelpleinen en tijdens de verblijfsvakantie.

Wil je geen enkele afspraak met JOETZ missen?

Noteer dan alvast volgende data.

Wanneer?

Wat?

Voor wie?

Waar?

10 - 12 januari 2014 Studieweekend (18 uren) - 1ste   jaars (1/2 groep)
- 2de jaars
 
Centrum Jef Verbert
Rijmenam
24 - 26 januari 2014 Studieweekend (18 uren) - 1ste   jaars (1/2 groep)
- Gebrevetteerden
 
Centrum Jef Verbert
Rijmenam
7 - 9 februari 2014 Studieweekend (18 uren) - 1ste  jaars
- 2de jaars
- Hoofdanimators (zaterdag)
 
Centrum Jef Verbert
Rijmenam
21 -  23 februari 2014 Studieweekend (18 uren) - 1ste   jaars
- Gebrevetteerden
 
Centrum Jef Verbert
Rijmenam

2 - 7 maart 2014

Cursusweek  1ste  jaars die niet aan de weekendcursus deelnamen Centrum Jef Verbert
Rijmenam
 
21 - 23 maart 2014 Studieweekend (18 uren) - 1ste  jaars
- Hoofdanimators 
Centrum Jef Verbert
Rijmenam
 
6  april tot en met 11 april 2014 - Paasstage, 1ste   week
 
- Stage voor 1ste   jaars
- Animators voor de vakantie
Centrum Jef Verbert
Rijmenam
Centrum Kindervreugde Oud-Turnhout
13 april tot en met 18 april 2014 - Paasstage, 2de week
- JOETZ-vakantie
- Stage voor de 1ste   jaars
- Animators voor de vakantie
Centrum Jef Verbert,
Rijmenam
Centrum Kindervreugde Oud-Turnhout
25 - 27 april 2014 Studieweekend - Alle monitors,
-
1ste   jaars vanaf zaterdag
Centrum Jef Verbert
Rijmenam
 
1 mei 2014 1-meifeest Alle monitors en sympathisanten  
eind september 2014
(definitieve datum volgt nog)
Kaderweekend (voorbereiding kadervorming 2015) De lesgevers Centrum Jef Verbert
Rijmenam
 
11 oktober 2014 Ontspanningsdag Voor alle actieve medewerkers Centrum Jef Verbert
Rijmenam
 
15 - 16 november 2014 Introweekend Kennismakingsweekend voor de nieuwe 1ste   jaars Centrum Jef Verbert
Rijmenam
 

Dit zijn de data van de initiatieven die reeds vastliggen.
Deze lijst is zeker niet afgesloten.

Raadpleeg regelmatig deze lijst. We vullen de lijst aan zodra de data van de activiteiten bekend zijn.


Belangrijk! Schrijf je telkens op tijd in voor de activiteiten waaraan je wilt deelnemen!
 

JOETZ vzw afdeling Antwerpen - Sint-Bernardsesteenweg 200 -  2020 Antwerpen - ( 015 28 03 44